064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาจากสารเสพติด

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาจากสารเสพติด ทีมของเราเป็นสหวิชาชีพประกอบไปด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปัญหาสารเสพติด การบำบัดยาเสพติดต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับแต่ละกิจกรรมการบำบัดที่แตกต่างกันออกไป เพื่อแนวทางการดูแลผู้รับการบำบัดยาเสพติดแบบองค์รวม ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One Rehabilitation Center ของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดยาเสพติดให้กับผู้ป่วยอย่างยั่งยืน Day One Rehabilitation Center ของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดยาเสพติดให้กับผู้ป่วยอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในสังคม และต้องการให้ผู้บำบัดยาเสพติดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข โดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก การมาบำบัดยาเสพติดที่ Day One คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงในการบำบัดยาเสพติด มีความชำนาญการด้านการรักษาทั้งสุขภาพจิตและบำบัดด้านพฤติกรรม ด้วยกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ อย่างเฉพาะทาง และเป็นโปรแกรมบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ปรับแต่งให้เหมาะสมของผู้บำบัดยาเสพติดแต่ละราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่คุณจะได้รับความสะดวกสบายที่สุด

IMG-BLOG

จิตแพทย์

นพ.พิชญุตม์ เกษมภักดีพงษ์

IMG-BLOG

แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.เพลงพนา ทองอุปการ

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

ศรินยา ปิ่นตัน

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

อุบลรัตน์ เฉียวยี

IMG-BLOG

นักจิตวิทยา

รัสรินทร์ รวิภัทร์ธนรังษี

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

ประภัสสร พรหมเพ็ญ