064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด

IMG-BLOG
28 April 2022

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด

วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง


ในปัจจุบันเรายังพบเห็นผู้ที่ตกอยู่ในวงวนของยาเสพติด ปัญหาการเสพติดซ้ำ ส่วนหนึ่งมาจากการมีจิตใจไม่เข็มแข็งพอ ไม่พร้อมที่จะเลิก เกิดอาการถอนพิษยา อาการอยากยา ว่างงาน มีปัญหาครอบครัว รวมไปถึงการจัดการกับความเครียดที่ไม่เหมาะสม เลยตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการใช้ยาเสพติด ซึ่งอาการอยากยาเสพติด หรืออาการไม่สุขสบายจากการหยุดยา เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วเกิดการหยุดทุกราย ทั้งในผู้ที่ไม่คิดจะเลิก มีความตั้งใจจะเลิก และในผู้ที่กำลังทำการบำบัดยาเสพติด หรือหยุดยาไปแล้วและกลับมาเสพซ้ำถึงแม้จะหยุดไปแล้วเป็นระยะเวลาแรมเดือนก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นภาวะที่ถูกต้องกระตุ้นจากความรู้สึกภายใน สิ่งแวดล้อม โดยมีผลต่อความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ต่อตัวของผู้ใช้ยาเสพติดเป็นอย่างมาก และจะมีอาการเรื่อยๆ ต้องใช้ระยะเวลาแล้วแต่บุคคล เพราะร่างกายต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้กลับสู่สภาวะปกติเมื่อหยุดเสพยา
 

เส้นทางสู่การเลิกยา แบ่งเป็น 3 ช่วง


1. หยุดยาช่วงแรก แบ่งเป็น 2 ระยะ
       1.1 ระยะมีอาการขาดยา 
ในช่วงแรกของการหยุดเสพยา อาจจะมีอาการไม่สบายซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากในการปรับตัวหลังเลิกเสพยา อาการไม่สุขสบายต่างๆจะมีความรุนแรงมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับปริมาณยา ระยะเวลาที่เสพ รวมไปถึงชนิดของยาเสพติดที่ใช้ด้วย 
สำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท จะมีอาการอยากยา เช่น ซึมเศร้า ไม่มีแรง หิวบ่อย และไม่ค่อยมีสมาธิ เป็นต้น 
สำหรับคนที่ดื่มสุราในปริมาณมาก อาจจะเกิดอาการต่างๆหลังจากหยุดดื่มสุราได้ เช่น อาการคลื่นไส้ ไม่มีแรง วิตกกังวล มือสั่น ตัวสั่น หงุดหงิดง่าย และมีปัญหาในเรื่องของความจำ (จำอะไรไม่ค่อยได้ หลงๆลืมๆ ) อาการเหล่านี้มักเกิดภายใน 3-5 วัน บางคนอาจจะมีอาการติดต่อกันเป็นสัปดาห์ บางรายอาจจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อดูแลให้ปลอดภัย 
สำหรับผู้ที่ใช้ฝิ่นหรือยาเสพติดประเภทกล่อมประสาท จะแสดงอาการขาดยา เช่น กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า เป็นต้น 

       1.2 ระยะฮันนีมูน อยู่ในช่วง 4-5 สัปดาห์แรก 
ในระยะนี้ผู้ที่สามารถหยุดใช้สารเสพติดได้จะรู้สึกดีและมีพลัง มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการเลิกยาเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่จะเลิกยาให้ได้ประสบความสำเร็จ สำหรับในระยะนี้ร่างกายจะเริ่มปรับตัวคืนสู่สภาวะปกติ อาการไม่สุขสบายต่างๆจะเริ่มลดลงหรือไม่มีเลย ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในการเลิกยาเสพติดได้ 

2. หยุดยาช่วงกลาง เป็นระยะที่ยืดเยื้อหรือระยะฝ่าฟันอุปสรรค 
ในระยะนี้เป็นระยะที่ต้องตระหนักถึงความมุ่งมั่น พยายามที่จะฝ่าฟันอาการไม่สุขสบายต่างๆจนร่างกายกลับเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติได้ หากไม่สามารถห้ามใจตนเองได้ ระยะนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ ผู้บำบัดจะต้องมีสติ ทำกิจกรรมที่ไม่นึกถึงสารเสพติด การดูแลตนเองด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ผ่านช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากในกระบวนการเลิกยาให้ได้ ถ้าสามารถผ่านระยะนี้ไปได้โดยไม่กลับไปเสพซ้ำ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จในการเลิกยาได้ 

3. หยุดยาช่วงท้าย เป็นระยะปรับตัวหรือระยะคลี่คลาย 
หลังการหยุดเสพยา ประมาณ 3 เดือน ร่างกายและสมองส่วนใหญ่กลับคืนสู่ภาวะปกติ ผู้บำบัดจะมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ มองความสำเร็จในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถเลิกเสพยาได้อย่างต่อเนื่องและถาวร

 

วิธีจัดการกับอาการอยากยา


      1. ควบคุมจิตใจตนเองทั้งอารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ต้องค้นหาปัจจัยเสี่ยงตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดถึงยาเสพติด 
      2. หยุดความคิดทันทีที่เริ่มคิดถึงยาเสพติด หรือเมื่อเริ่มมีอาการอยากยา อาจจะนึกถึงภาพความสุขในชีวิตของตนเองที่เคยได้รับแทนการคิดถึงยาเสพติด การฝึกการผ่อนคลาย โดยหายใจเข้าลึกๆ หรือการเตือนสติตัวเองแล้วบอกว่า “ไม่” 
      3. เบี่ยงเบนความสนใจของตนเองไปหาสิ่งอื่น การทำกิจกรรมนันทนาการ การผ่อนคลาย เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ นั่งสมาธิ พูดคุยกับเพื่อน หางานอดิเรกทำ
      4. ในบางรายจะใช้วิธีเข้าบำบัดรักษาที่สถานบำบัด ซึ่งจะได้ยารักษาตามอาการและยังลดความทุกข์ทรมานจากอาการขาดยา อาการไม่สุขสบายที่จะเกิดขึ้น และจะได้รับการฟื้นฟูสมมรถภาพอีกด้วย

ผู้ติดยาเสพติดบางคนตัดสินใจเลิกยาเสพติดอย่างกะทันหันด้วยตนเอง หากมีจิตใจเข้มแข็ง สามารถทนต่อความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นได้ ก็อาจประสบความสำเร็จในการเลิกยาเสพติดได้ แต่เพื่อความปลอดภัยในการเลิกยาเสพติด ควรเข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด เพื่อการเลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัย มีการดูแลอย่างถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของสถานบำบัด ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบำบัดยาเสพติดโดยตรง ทำให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร โดยไม่เกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนตามมา หากต้องการเลิกยาเสพติด สามารถติดต่อ ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One Rehabilitation Center ซึ่งเป็นสถานบำบัดยาเสพติดด้วยวิธีที่หลากหลายและประสบผลสำเร็จสูงสุด โดยที่ผู้บำบัดยาเสพติดไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการเลิกยา

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000
064-645-5091
[email protected]
จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022