064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา

IMG-BLOG
28 February 2022

ทำไมผู้เสพยาเสพติดถึงเสพยาทั้งที่รู้ว่าไม่ดี?

ให้ลองจินตนาการว่า สมมุติว่าคุณชอบกินขนมหวานมาก แต่คุณก็เป็นเบาหวาน และน้ำหนักเกิน ซึ่งจำเป็นต้องหยุดกินของหวาน ในวันแรกที่คุณหยุดกินคุณอาจจะห้ามใจได้ วันที่สองเมื่อคุณเดินผ่านร้านขนมเค้กร้านโปรด คุณเริ่มจะทนไม่ไหว วันที่สามคุณเดินผ่านร้านไอศกรีมคุณรู้สึกอยากกินมาก แต่คุณก็รีบกลับบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกโหยหา พอตกดึกคุณรู้สึกอยากกินของหวานอย่างมากจึงสั่งไอศกรีม 2 ถ้วยมากินในวันนั้นเลย โดยบอกตัวเองว่า “หยุดกินมา 3 วันแล้ว กินมื้อนี้มื้อเดียวคงไม่เป็นไร” คุณกินมันอย่างเอร็ดอร่อย พอหลังจากที่คุณกินมันจนหมด คุณเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเอง แล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะลดน้ำหนัก คิดว่า “ฉันคงทำไม่ได้หรอก กลับไปกินของหวานแบบเดิมก็คงไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมาก เดี๋ยวค่อยลดน้ำหนักใหม่ก็ได้” ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ติดยาเสพติด แต่ว่าความอยากยาของเขาอาจมากกว่าความอยากกินขนมหวานของคุณเป็นร้อยเท่า นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางเหตุกาณ์ที่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดี แต่เราก็ยังทำมัน

 

อาการอยากยาเกิดขึ้นได้อย่างไร?

อาการอยากยา หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า “craving” เป็นอาการที่บ่งบอกว่าผู้เสพยาเสพติดมีภาวะสมองติดยา หรือกล่าวคือการเสพติดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากแค่นิสัย หรือพฤติกรรมที่เคยชิน แต่ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนอยาก (Brain reward pathways) ทำให้ผู้เสพหมกมุ่น คิดถึงสารเสพติดอยู่ตลอดเวลา สมองของผู้ติดยาเสพติดจะไม่ค่อยตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดความสุขตามธรรมชาติ (natural rewards) เช่น การกินอาหารอร่อย การฟังเพลง การพบปะกับผู้คน ท่องเที่ยวพักผ่อน ผู้ที่ติดยาก็จะไม่ได้รู้สึกมีความสุขเท่าไหร่ แต่สมองจะตอบสมองอย่างรุนแรงเมื่อเจอตัวกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ไปในสถานที่ที่เคยเสพ กินอาหารที่เคยกินพร้อมกับตอนใช้สาร ไปเจอเพื่อนที่เคยเสพด้วยกัน หรือได้เสพยาเสพติด ผู้เสพจะรู้สึกมีความสุขอย่างมาก กลไกเหล่านี้ทำให้ผู้ติดยาเลิกเสพยาเสพติดได้ยากได้

 

แล้วจะจัดการกับอาการอยากยาเสพติดอย่างไร?

addiction craving อาการอยากยาเสพติด

ศาสตราจารย์จอน กาบัต-ซินน์ (Jon Kabat-Zinn) ผู้ริเริ่มการบำบัดโดยการ ฝึกสติเพื่อลดความเครียด (mindfulness-based stress reduction (MBSR)) ได้เปรียบเทียบการฝึกสติเพื่ออดทนต่ออาการอยากยาเสพติดว่าเหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลื่น โดยความอยากยาเสพติดนั้นเปรียบเสมือนกับคลื่น เราไม่สามารถห้ามมันได้ แต่มันก็มีขึ้นมีลง ตัวของคุณมีหน้าที่ประคองตัวเองให้อยู่บนกระดานโต้คลื่นให้ได้ โดยไม่จมหายไปกับคลื่น ก็เหมือนกับการที่คุณประคองตัวเองให้ดำเนินชีวิตไปแต่ละวันได้โดยไม่เสพยาเสพติด แล้วคลื่นหรือความอยากนั้นก็จะค่อยๆหายไปเอง ดังคำกล่าวของ ศาสตราจารย์ จอน กาบัต-ซินน์ ที่ว่า “ You cannot stop the waves, but you can learn to surf ”.

 

วิธีการฝึกสติเพื่อให้รู้เท่าทันอาการอยากยาเสพติด

อุปนิสัยแห่งการมีสติ

การมีสติเหมือนอุปนิสัยชนิดหนึ่งที่สามารถฝึกฝนให้เคยชินได้ เราสามารถฝึกฝนตนเองให้มีสติที่เข้มแข็งได้โดยมีความเพียรในการฝึกฝนให้ตนเองมีอุปนิสัยแห่งสติ อุปนิสัยแห่งการมีสติประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. การเฝ้าติดตามสังเกต (Observing)

2. การบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นคำพูด (Describing)

3. การอยู่กับกิจกรรมในปัจจุบัน (Participating)

4. การไม่ตีคุณค่า (Non-judgmentally)

5. การทำสิ่งเดียวในขณะหนึ่งๆ (One-mindfully)

6. การพิจารณาเหตุปัจจัยที่ก่อผล (Effectively)

 

ลักษณะอุปนิสัยแห่งการมีสติ

การเฝ้าติดตามสังเกต (Observing)

1. เฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ มองอย่างใจเป็นกลาง ไม่กระโดดลงไปร่วมกับสิ่งนั้นๆ ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ

2. ปล่อยให้ความคิด อารมณ์ สิ่งต่างๆผุดขึ้นในใจโดยไม่ได้ตั้งใจคิด

3. ปฏิบัติตนเหมือนยามเฝ้าประตู ตื่นตัวกับทุกความคิดที่ผ่านเข้าออก ไม่ห้ามปรามและ ไม่ยึดติด

4. เฝ้าสังเกตธรรมชาติของความคิด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ามัน “ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้ว ดับไป ”

5. เฝ้าสังเกตว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับมัน เฝ้าสังเกตสิ่งที่รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ภาพที่เห็นทางตา เสียงที่ได้ยิน ทางหู กลิ่นที่ดมทางจมูก รสที่ได้ลิ้มทางลิ้น และสัมผัสที่ได้จากทางร่างกาย เฝ้าสังเกตว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับมัน

 

การบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นคำพูด (Describing)

1. ใส่คำพูดลงไปในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อความรู้สึกหรือความคิดเกิดขึ้น ให้ รู้สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น พูดในใจ “โกรธหนอ“ “ปวดหนอ” “อยากสุรายาเสพติดหนอ“ “ความคิดว่าฉันไม่สามารถทำได้กำลังเกิดขึ้นหนอ” “ความคิดว่าฉันไม่เก่งกำลังเกิดขึ้นหนอ” “ความคิดว่าฉันถูกจับผิดกำลังเกิดขึ้นหนอ” “ฉันกำลังหลอกตนเองหนอ” เป็นต้น

2. บรรยายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นคำพูด พยายามอธิบายว่าอะไรกำลัง เกิดขึ้นในจิตใจ หาคำมาบรรยายความรู้สึก รู้ความคิดว่ามันเป็นความคิด รู้อารมณ์ว่ามันเป็นอารมณ์ แต่อย่าไปยึดติดกับความคิดหรืออารมณ์นั้น

 

การอยู่กับกิจกรรมในปัจจุบัน (Participating)

1. ลงไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม มีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ปัจจุบัน ปล่อยวางความคิด วิตกกังวล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การฝึกขับขี่จักรยาน เป็นต้น

2. เป็นธรรมชาติและทำตามที่ปัญญาหยั่งรู้ว่า อะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำในเหตุกา รณ์นั้นๆ

3. ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาจนชำนาญเกิดเป็นทักษะและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา

 

การไม่ตีคุณค่า (Non-judgmentally)

1. พิจารณาแต่ไม่ตีคุณค่า มองอย่างไม่ตีคุณค่า พิจารณาข้อเท็จจริง มุ่งที่เนื้อหา ไม่ใช่มุ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งดีเลิศ หรือเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควร

2. ไม่ต้องให้ความคิดเห็นต่อข้อเท็จจริง หรือว่าเป็นใคร เป็นอะไร เมื่อไร และที่ไหน

3. ยอมรับทุกๆสิ่งในทุกขณะจิต

4. รู้ถึงความดี ความเป็นประโยชน์ แต่ไม่ตัดสินตีคุณค่าของมัน รู้ถึงความไม่ดี ความไม่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ตัดสินตีคุณค่าของมัน

5. หากพบว่าตนเองกำลังตัดสินตีคุณค่า ก็อย่าตัดสินการที่ตนเองตีคุณค่า

 

กระทำสิ่งเดียวในขณะหนึ่งๆ (One-mindfully)

1. ทำทีละอย่างในขณะหนึ่งๆ เมื่อคุณกำลังรับประทานอาหาร คุณก็รับประทานอาหาร เมื่อคุณกำลังเดิน คุณก็เดิน เมื่อคุณสนทนาอยู่ในกลุ่ม คุณก็มุ่งความสนใจทุกขณะจิตในสิ่งที่สนทนากับคนคนนั้น

2. หากมีกิจกรรมอื่น ความคิดอื่น หรือ อารมณ์ที่รุนแรงอื่นๆมาเบี่ยงเบนคุณ จงฝึกปล่อยวางสิ่งที่มาเบี่ยงเบนคุณไป และกลับมามุ่งความสนใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่า

3. ฝึกจิตใจให้มีสมาธิ หากคุณพบว่าคุณกำลังทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน หยุดทำอย่างนั้นแล้วกลับมาทำทีละอย่างในเวลาหนึ่งๆ

 

การพิจารณาเหตุปัจจัยที่ก่อผล (Effectively) เป็นอุปนิสัยของการใช้ทั้งสติและปัญญา

1. มุ่งไปที่เหตุปัจจัยที่ก่อผล สร้างเหตุปัจจัยที่ก่อผลในเหตุการณ์นั้นๆ หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ยุติธรรมหรือ ไม่ยุติธรรม สิ่งถูกหรือสิ่งผิด สิ่งที่ควรหรือไม่ควร

2. กระทำอย่างเต็มความสามารถเท่าที่คุณจะกระทำได้ เพื่อให้บรรลุถึงเหตุปัจจัยที่ก่อผลในสถานการณ์จริงนั้นๆที่คุณกำลังประสบอยู่ ไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณอยากให้เป็น ไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณจะรู้สึกสบายขึ้น

3. มุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของคุณต่อสถานการณ์นั้นๆ และสร้างเหตุปัจจัยที่ก่อผลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆ

4. ปล่อยวางความพยาบาท ความโกรธที่ไม่ก่อประโยชน์ ความชอบธรรมที่คอยทำร้ายคุณและไม่ก่อผลใดๆ

 

รูปแบบการฝึกสติ

1. การกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาว ลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้น หรือรู้สัมผัสกับจมูกหรือผนังโพรงจมูกขณะหายใจเข้าและออก อาจนับเลขในใจร่วมไปด้วย หรือใช้คำว่า “พุท” ขณะหายใจเข้า “โธ” ขณะหายใจออก

2. การกำหนดยุบ-พอง การกำหนดที่การเคลื่อนไหวของผนังหน้าท้อง โดย ผนังหน้าท้องพอง ในขณะหายใจเข้า กำหนดรู้ว่า “พอง” ผนังหน้าท้องยุบ ในขณะหายใจออก กำหนดรู้ว่า “ยุบ”

3. การเคลื่อนไหว เช่น การเดินจงกรม การเคลื่อนไหว 16 จังหวะ การคลึงนิ้ว การรู้อยู่กับอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น เป็นการกำหนดรู้อยู่ที่สัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว

4. การฟังเพลง อาจใช้เพลงบรรเลงที่ไม่มีเสียงร้อง กำหนดรู้ที่เสียงเพลง ไม่ได้คิดปรุงแต่งต่อเติม เพียงแต่เฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

5. การพิจารณาถึงกายซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ เป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ผม ขน หนัง น้ำเหลือง น้ำลาย เสลด เหงื่อไคล ไขมัน เศษอาหาร ปัสสาวะ และอุจจาระ เป็นต้น และยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ติดอยู่ในสมมติบัญญัติ เพื่อเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงและไม่ยึดมั่นถือมั่น

6. การเฝ้าดูความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจ เฝ้ามองมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป

7. การกำหนดอิริยาบถในกิจวัตรประจำวัน เลือกกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่จะใช้สนการฝึก เช่น การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน แปรงฟัน เป็นต้น ให้กำหนดรู้อยู่กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน หากจิตวอกแวกออกไป ก็ดึงกับมาที่กิจกรรมในปัจจุบัน ไม่ต้องหงุดหงิดต่อว่าตนเอง ทำอย่างช้าๆ ไม่ต้องเร่งรีบ กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึก ไม่เน้นที่ผลงาน แต่เน้นที่การฝึก

 

หากเลิกยาเสพติดด้วยตัวเองไม่สำเร็จควรทำอย่างไร

หากคุณเสพสารเสพติดชนิดที่รุนแรง เช่น ยาบ้า ไอซ์ กัญชา เฮโรอีน โคเคน เคตามีน หรือเสพมายาวนาน อาการอยากยาเสพติดของคุณอาจรุนแรงและไม่สามารถควบคุมด้วยตัวเองได้ อีกตัวช่วยหนึ่งคือการรักษาด้วยยาร่วมด้วย ยาปรับอารมณ์สามารถใช้ลดความอยากยาเสพติด ทำให้อารมณ์นิ่งขึ้น และลดพฤติกรรมเสพติดยาได้ หากคุณกำลังดิ้นรนกับการเลิกเสพยา คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงลำพัง คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติการรักษาที่ประสบความสำเร็จ ที่จะสามารถช่วยให้คุณเอาชนะการเลิกยาได้

สำหรับใครที่ต้องการเลิกยาเสพติดหรือบำบัดยาเสพติด อย่าลังเลเลย รีบมารักษา เพื่ออนาคตที่สดใสกลับมาอีกครั้ง Day One Rehabilitation Center สถานบำบัดยาเสพติดแบบอยู่ประจำ โดยมีโปรแกรมบำบัดยาเสพติดที่ดีต่อสุขภาพจิตใจและสุขภาพของผู้บำบัดยาเสพติดอย่างเหมาะสม เช่น นั่งสมาธิ รับรู้การอยู่กับตัวเอง (Mindfulness Meditation), ดนตรีบำบัด (Music Therapy) เพื่อช่วยลดความเครียดและวิตกกังวล, ออกกำลังกายบำบัด (Exercise Therapy) ลดความหมกมุ่นและอาการเสพยาได้ดี, ศิลปะบำบัด (Art Therapy) เยียวยาด้วยการใช้ศิลปะ, ทำอาหารบำบัด (Cooking Therapy) ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในใจ, ทำสวนบำบัด (Gardening Therapy) ช่วยเสริมสร้างให้มีพลังด้านบวก มีความสงบในจิตใจเพิ่มมากขึ้น และครอบครัวบำบัด (Family Therapy) ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจผู้บำบัดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

 

ติดต่อเรา
99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000
064-645-5091
[email protected]
จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

อายาวัสกา สารเปิดจิต ที่เสพติดได้
อายาวัสกา เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางจิตประสาท ส่งผลข้างเคียงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากพบหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารนี้ ควรได้รับการตรวจประเมิน ปรึกษา หรือรับการบำบัดจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
03 July 2024
Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022